Parcul National Cheile Nerei Beusnita - Site oficial
Contact

Selectie parteneri elaborare cerere de finantare

RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița R.A. cu sediul în Sasca Română, nr. 236 anunță intenția de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entități publică/publice sau privată/private în
vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activități în cadrul unui viitor proiect, cu finanțare prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art.29
din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Proiectul propus de către Administrația Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița vizează Revizuirea Planului de
management integrat al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița.
Pentru detalii accesati acest link.