Parcul National Cheile Nerei Beusnita - Site oficial
Contact

Plan de management

„PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI-BEUȘNIȚA (ROSCI0031 ȘI ROSPA0020 CHEILE NEREI-BEUȘNIȚA)” a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1642/2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.844 bis din 25.10.2016., fiind elaborat în cadrul proiectului “Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei, – Beuşniţa, ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beuşniţa”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR, prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, Domeniul major de intervenție: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversității şi rețelei Natura 2000. Proiectul a fost implementat de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Administrația Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa RA.

Planul de management este instrumentul principal prin care se stabilesc obiectivele, acțiunile, categoriile de mijloace prin care se realizează conservarea naturii și prin care celelalte activități din ariile protejate sunt armonizate cu aceasta. Planul reprezintă documentul ce stă la baza unui proces de management coerent, capabil să asigure gospodărirea eficientă şi adaptativă a ariei naturale protejate. Planul de management este unul integrat, pentru o arie de interes național – Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița care include și rezervațiile naturale – Valea Ciclovei- Ilidia, Cheile Șușarei, Cheile Nerei – Beușnița, Ducin, Lisovacea, Izvorul Bigăr și pentru cele două situri Natura 2000, respectiv ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița și ROSPA0020 Cheile Nerei – Beușnița, ale căror teritorii se suprapun, cu unele diferențe, peste teritoriul parcului național.

Document Descarca
Planul de management integrat al Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, ROSCHI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beușnița
PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI - BEUȘNIȚA, ROSCHI 0031 ȘI ROSPA 0020 CHEILE NEREI -BEUȘNIȚA