Parcul National Cheile Nerei Beusnita - Site oficial
Contact

PLANUL DE MANAGEMENT AL PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI-BEUŞNIŢA SE VA REVIZUI ÎN URMĂTORII DOI ANI

La începutul lunii februarie 2022 Administrația Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa a semnat Contractul de finanțare pentru un proiect care își propune revizuirea Planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa şi siturile Natura 2000 suprapuse în vederea creării premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul revizuit.
  2. Conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000.
  3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului naţional şi a siturilor Natura 2000 vizate de proiect.

În urma elaborării tuturor studiilor necesare care vor sta la baza revizuirii Planului de management existent:

  • Autorităţile publice vor avea informaţii clare privind distribuţia habitatelor şi speciilor din/în sit, respectiv măsurile de management necesare, astfel încât acestea vor putea fi preluate în documentele cu caracter strategic care creează cadrul pentru dezvoltarea comunelor;
  • Proprietarii / administratorii de terenuri din situri şi din proximitatea acestora precum și agricultorii/ fermierii vor avea informaţii clare privind distribuţia speciilor şi a habitatelor acestora, a activităţilor permise sau a celor restricţionate, creându-se astfel o bază solidă pentru aplicarea legii ce prevede acordarea de subvenţii în cazul în care există restricţii asupra proprietarilor/utilizatorilor de terenuri din sit;
  • Locuitorii comunelor vizate vor fi mai bine informaţi asupra valorilor biotice şi vor fi stimulaţi să se orienteze asupra unor activităţi de valorificare sustenabilă a acestora;
  • Vor evidenţia elementele de interes turistic și dezvoltare durabilă şi se va populariza la nivel local şi regional situl, astfel încât turismul să devină un motor de dezvoltare durabilă pentru zonă prin Destinația de ecoturism Cheile Nerei.

Proiectul urmăreşte şi implicarea activă a comunităţilor locale, dezvoltarea durabilă a regiunii, astfel că întruneşte condiţiile Obiectivului global al POIM de creare a premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Proiectul Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat se va derula până în decembrie 2023, în parteneriat cu WWF România și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și are o valoare totală de  20,772,680.20 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020.

Raluca PETERNEL,
Manager proiect
Tel./fax: 0255206108, 0731 068141
E-mail: apnchnerei@gmail.com